Centre d'Estudis Sociolaborals

Via Laietana, 18 10a planta. 08003 Barcelona.

tel: 93 295 42 25

e-mail: info@ceslbcn.org

Formació Contínua

Search


Centre d’Estudis Sociolaborals

El Centre de Estudis Sociolaborals (CESL) va ser una associació sense ànim de lucre fundada el 1987 i vinculada des del 1989 a la Confederació General del Treball de Catalunya (CGT). Des del 1990 va estar acreditat com a Centre Col·laborador de Formació Ocupacional del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya i va col·laborar en els programes de formació sindical de la Confederació.

A partir del 2002, el CESL es va orientar principalment a la Formació Contínua, participant en els programes de formació de reciclatge del Departament de Treball i en plans de formació a empreses. Posteriorment, en el 2005, va incorporar-se a la recerca en matèria de formació, participant en el programa d’Accions Complementàries i d’acompanyament a la formació que gestionava el Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya del Departament de Treball de la Generalitat (avui Departament d’Empresa i Ocupació).

L’octubre de 2013, el Congrés Confederal de la CGT celebrat a la Corunya va acordar “rebutjar qualsevol partida econòmica o subvenció de qualsevol mena per a la formació, vingui d’on vingui: empresa privada, empresa pública, subvencions d’àmbit sectorial o de l’Administració pública”. En aquest mateix acord es va establir que la CGT desenvoluparia “una formació amb mitjans propis que vagin adreçats a potenciar una transformació social”. En consonància amb els acords de la Corunya, el X Congrés de la CGT de Catalunya, celebrat a Mataró el mes d’abril de 2014, va acordar el tancament del CESL i el traspàs del seu patrimoni a la CGT de Catalunya, tal com estableixen els estatuts de l’associació.
.